Opis

Namene

Za ugradne vodokotliće
Karakteristike
Konzolni element
Rimfree
Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997
Ispiranje sa 4,5 l
Vidljivo kačenje
WC sedište od duromera
Poklopac WC-a, preklapajući
Tehnički podaci
Materijal proizvoda sanitarna keramika

Obim isporuke

WC šolja

Boja / površina

Bela

Tehničke karakteristike – download