Opis

Namene

• Isključivo pogodno za Geberit tuš kade Sestra

Karakteristike

• Od zahteva iz standarda EN 274 odstupa visina sifona za samo 30 mm

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja kod ustavne visine od 15 mm 0.47 l/s
Visina sifona 30 mm

Obim isporuke

• Sifon
• Grebenasti umetak
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

• Tuš kada Sestra

Tehničke karakteristike – download

 

Izrađeno sa Geberit podacima o proizvodima – 20/09/2020