Opis

CA104CR – Dužina izliva 150mm

CA105CR – Dužina izliva 200mm

CA106CR – Dužina izliva 245mm

 

CA104/105/106CR – download

Uputstvo za montažu – download