Opis

TI104CR70 – Dužina izliva 150mm

TI105CR70 – Dužina izliva 200mm

TI106CR70 – Dužina izliva 240mm

 

 

TI104/105/106CR70 – download

Uputstvo za montažu – download