Opis

TI104NO – Dužina izliva 150mm

TI105NO – Dužina izliva 200mm

TI106NO – Dužina izliva 240mm

TI104/105/106 – download

Uputstvo za montažu – download