Opis

Namene

• Za tuš kade se otvorom za ventil ø 52 mm
• Za tuš kade bez preliva

Karakteristike

• Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
• Uronjena cev i poklopac sifona, demontažni

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja kod ustavne visine od 120 mm 0.65 l/s
Visina sifona 50 mm

Obim isporuke

• Sifon
• Ravni priključci od PE-HD, ø 50 mm, sa kugličnim zglobom
• Materijal za pričvršćivanje

Boja/površina

Sjajna hrom

Tehničke karakteristike – download

Uputstvo za montažu – download