Opis

Namene

Za ozidane zidove
Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
Za podne i konzolne WC šolje
Za dvokoličinsko ispiranje

Prednosti

Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
Ispirno koleno, zavareno
Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

Tehnički podaci

Protočni pritisak 0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode 25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 2-4 l
Izračunati protok 0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar

Obim isporuke

Priključak vode R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim
ugaonim ventilom i ručnim točkićem
Građevinska zaštita za revizioni otvor
Priključni set za WC, ø 90 mm
Priključno koleno ø 90 / 110 mm
2 zaštitna čepa
2 ugaonika za pričvršćivanje
Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download