Opis

Namene

Za ozidane zidove
Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Karakteristike

Montažni ram, pocinkovan
Montažni ram sa četiri pričvrsna ugaonika
Priključno koleno koje se može montirati bez alata
Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje
strane
Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi
bez alata
Sa praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean WC
sa tušem
Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 3-4 l
Izračunati protok 0.12 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar

Obim isporuke

Ugaoni ventil R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim
prstenom
Građevinska zaštita za revizioni otvor
2 vijka za okvir tipke
Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
Priključni set za WC, ø 90 mm
2 zaštitna čepa
2 navojne šipke M12
Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download