Opis

Namene

• Za ručno aktiviranje ispiranja pisoara
• Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
• Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo
• Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje
pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Karakteristike

• Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom
• Podešavanje vremena ispiranja sa difuzorima (pneumatski)
• Mala snaga aktiviranja
• Manji pokreti podizanja
• Aktiviranje ispiranja otpuštanjem tipke za aktiviranje
• Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu
smanjena na 0,5 l po ispiranju
• Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Tehnički podaci

Protočni pritisak 1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode 16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa 3 bar
Relativna vlažnost vazduha < 100 %
Maksimalna temperatura vode 30 °C
Sila aktiviranja < 12 N
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka 0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka 0.18 l/s
Izračunati protok 0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 1 bar
Opseg podešavanja vremena ispiranja 4/8/12 s

Obim isporuke

• Tipka za aktiviranje tip 50
• Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montažni okvir
• Pneumatski ventil
• Materijal za pričvršćivanje

Boja/površina

Zelena / satensko

Materijal proizvoda

Cink liven pod pritiskom / staklo

Tehničke karakteristike – download