Opis

Namene

• Za automatsko aktiviranje funkcije ispiranja pisoara
• Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa čeonim aktiviranjem
• Za ugradnju u ugradni set za montažu za Geberit uređaj za upravljanje
pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)

Karakteristike

• Pokrivna ploča sa sigurnosnom rezom
• Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
• IC senzor, samopodešavajući
• Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
• Podesivi hibridni režim za uštedu vode
• Podesivo vreme ispiranja
• Ručno podesivo vreme ispiranja
• Interval ispiranja, podesiv
• Dinamično prilagođavanje dužine ispiranja
• Predispiranje, podesivo
• Može se prebaciti na rad sa pisoarom sa poklopcem
• Jednokratno ispiranje nakon aktiviranja dovoda struje
• Baterijsko napajanje
• Upozorenje da je baterija oslabila
• Funkcija zatvaranja kada je baterija prazna
• Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog
upravljača
• Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača
Geberit Clean-Handy
• Količina ispiranja preko prigušnog vijka ugradni seta za montažu
smanjena na 0,5 l po ispiranju
• Grupa armature II u skladu sa standardom DIN 4109

Tehnički podaci

Tip baterije alkalna baterija (1.5 V AA)
Vek trajanja isporučene baterije ~ 2 godine
Stepen zaštite IP45
Radni napon 3 V DC
Potrošnja struje < 0.5 W
Protočni pritisak 1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode 16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa 3 bar
Relativna vlažnost vazduha < 100 %
Maksimalna temperatura vode 30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka 0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka 0.18 l/s
Izračunati protok 0.22 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 1 bar
Opseg podešavanja intervala ispiranja 1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja 24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja 3-180 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja 5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije 3-15 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije 7 s
Opseg podešavanja vremena ispiranja 1-15 s
Vreme ispiranja, fabričko podešavanje 7 s

Obim isporuke

• Pokrivna ploča tip 10, sa infracrvenim oknom
• Infracrvena kontrola, predmontirana na montažni okvir
• Elektromagnetni ventil
• Odeljak baterije
• 2 alkalne mangan baterije tipa AA 1,5 V
• Materijal za pričvršćivanje

Boja/površina

Ploča: mat hrom
Ukrasni prsten: sjajni hrom

Materijal proizvoda

Cink liven pod pritiskom

Dodatna oprema

• Geberit Service-Handy
• Geberit Clean-Handy