Opis

Namene

• Isključivo pogodno za Geberit tuš kade Sestra

Karakteristike

• Ispunjava zahteve u skladu sa EN 274

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja kod ustavne visine od 15 mm 0.6 l/s
Visina sifona 50 mm

Obim isporuke

• Sifon
• Grebenasti umetak
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

• Tuš kada Sestra

Tehničke karakteristike – download