Opis

Namene

• Za suvu gradnju
• Za ozidane zidove
• Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
• Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
• Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih
zidova
• Za montažu pisoara
• Za Geberit uređaje za upravljanje pisoarom za skrivenu montažu, sa
zaštitom od vandalskog uništavanja
• Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

• Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
• Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
• Potporne noge pocinkovane
• Potporne noge, podesive od 0–20 cm
• Potporne noge sa zaštitom od klizanja
• Ploče stope okretne
• Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske šine
• Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
• Univerzalno ugradno kućište za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom
• Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
• Priključak vode desno na ugradnom kućištu
• Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
• Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
• Otvor za servisiranje iza pisoara
• Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata
može seći prema dužini
• Savitljivo crevo za ispiranje sa vodičem i ugrađenim ventilom sa
nepovratnom klapnom
• Opremljeno praznom cevi za priključak senzora na sifon uređaja za
ispiranje pisoara
• Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
• Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
• Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
• Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po
sredini
• Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
• Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

Tehnički podaci

Protočni pritisak 1-8 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vode 16 bar
Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa 3 bar
Maksimalna temperatura vode 30 °C
Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka 0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka 0.24 l/s

Obim isporuke

• Priključak za vodu R 1/2″
• Građevinska zaštita sa poklopcem
• 2 ugaonika za pričvršćivanje
• Zaštitni čep
• Priključno koleno od PE-HD, ø 50 / 63 mm
• Zaptivka ø 57/50 mm
• 2 navojne šipke M10
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatna oprema

• Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu
• Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
• Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
• Geberit Duofix komplet produžetaka nožica za debljinu poda 20–40 cm
• Geberit Duofix set nožica sa velikom pločom stope

Tehničke karakteristike – download