Opis

Namene

Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

Karakteristike

Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom
Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray
tehnologiji tuširanja
Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
Temperatura vode tuša, podesiva
Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša naprednazad)
Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
Program za uklanjanje kamenca
WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush
WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
Detekcija korisnika
Pročišćavanje vazduha sa keramičkim saćastim filterom, sa
mogućnošću aktiviranja
Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
Fen, sa mogućnošću uključivanja
Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa
Ručica fena, može se izvući
Temperatura fena, podesiva
WC sedište sa brzim grejanjem sedišta
Podesiva temperatura grejanja WC sedišta
WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening
Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a
Aktiviranje svetla za orijentaciju u slučaju približavanja
Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja
Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika
Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštom, bočno desno,
sakriven iza WC šolje
Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo
Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani
Izolacija od buke, predmontirana
Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tehnički podaci

Stepen zaštite IPX4
Klasa zaštite I
Nominalni napon 230 V AC
Mrežna frekvencija 50 Hz
Potrošnja struje 2000 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja ≤ 0.5 W
Protočni pritisak 0.5-10 bar
Radna temperatura 5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode 34–40 °C
Izračunati protok 0.03 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar
Trajanje tuširanja 30-50 s
Maksimalno opterećenje WC sedišta 150 kg

Obim isporuke

Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliće 12 cm,
ugradna visina 112 cm
Čepište spojnice za glavni priključak
Zaštita od prskanja
Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml
Komplet za čišćenje
Priključni set za WC, ø 90 mm
Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download

Uputstvo za korišćenje – download