Opis

TI104CR – Dužina izliva 150mm

TI105CR – Dužina izliva 200mm

TI106CR – Dužina izliva 240 mm

TI104/105/106CR – download

Uputstvo za montažu – download