Opis

Namene

• Za javne i polujavne prostore
• Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
• Za masivnu i suvu konstrukciju
• Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Geberit Sigma ugradnih
vodokotlića 12 cm
• Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje
dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
• Nije pogodno za gradnju bez prepreka

Karakteristike

• Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
• Automatsko pokretanje ispiranja
• Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
pribiližavanjem ruke
• Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
• Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
• Baterijsko napajanje
• Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
• Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
• Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
• IC senzor, samopodešavajući
• Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
• Interval ispiranja, prethodno podešen
• Interval ispiranja, podesiv
• Predispiranje, podesivo
• Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
• Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
• Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog
upravljača
• Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača
Geberit Clean-Handy
• Mehanizam za podizanje, niskošumni
• Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
• Antivandal zaštita
• Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Tip baterije LR20
Radni napon 3 V DC
Opseg podešavanja intervala ispiranja 1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja 24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja 1-200 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja 1 s
Opseg podešavanja vremena detekcije 1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije 7 s

Obim isporuke

• Tipka za aktiviranje Sigma10
• Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju,
predmontiran
• Zaštitna ploča
• Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje,
predmontirani
• 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
• Poluga za aktiviranje
• Materijal za pričvršćivanje

Boja/površina

Ploča i taster: četkani
Ukrasni prsten: poliran

Materijal proizvoda

Nerđajući čelik

Dodatna oprema

• Geberit Service-Handy
• Geberit Clean-Handy

Tehničke karakteristike – download