Opis

Namene

Za javne i polujavne prostore
Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
Za masivnu i suvu konstrukciju
Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12
cm
Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje
dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
Automatsko pokretanje ispiranja
Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja
pribiližavanjem ruke
Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
IC senzor, samopodešavajući
Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
Interval ispiranja, prethodno podešen
Interval ispiranja, podesiv
Predispiranje, podesivo
Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem
integrisanog Bluetooth® interfejsa
Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS
konvertera
Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth®
veze
Kompatibilno sa Geberit Connect
Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
Mehanizam za podizanje, niskošumni
Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
Antivandal zaštita
Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Stepen zaštite IP45
Nominalni napon 85-240 V AC
Mrežna frekvencija 50-60 Hz
Radni napon 12 V DC
Potrošnja struje ≤ 4 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja 0.15 W
Opseg podešavanja intervala ispiranja 1 do 168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja 24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja 1–200 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja 5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije 1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije 7 s

Obim isporuke

Sigma10 tipka za aktiviranje
Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
Zaštitna ploča
Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
Poluga za aktiviranje
Materijal za pričvršćivanje
Dodatno za poručivanje
Geberit Power & Connect kutija Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutiju

Dodatna oprema

Geberit Service-Handy
Geberit Clean-Handy

Tehničke karakteristike – download