Opis

Namene

Za suvu gradnju
Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
Za ugradnju u Geberit Duofix sistemske zidove delimične visine
Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
Za konzolne WC šolje sa projektovanom dužinom do 62 cm
Za dvokoličinsko ispiranje
Za debljine poda 0–20 cm

Prednosti

Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom
površinom
Potporne noge pocinkovane
Potporne noge, podesive od 0–20 cm
Potporne noge sa zaštitom od klizanja
Ploče stope okretne
Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske šine
Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim
dubinama, opseg podešavanja 45 mm
Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
Sa praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean WC
sa tušem
Učvršćenje za priključak električnog napajanja
Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Tehnički podaci

Protočni pritisak 0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode 25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 2-4 l
Izračunati protok 0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar

Obim isporuke

Priključak vode R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim
ugaonim ventilom i ručnim točkićem
Građevinska zaštita za revizioni otvor
2 ugaonika za pričvršćivanje
Priključni set za WC, ø 90 mm
Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
2 zaštitna čepa
2 navojne šipke M12
Set zvučne izolacije
Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download