Opis

Namene

• Za ugradnju unutar zgrada
• Za odvodnjavanje Geberit tuš kanala serije CleanLine
• Za kompozitni premaz za zaptivanje
• Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
• Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
• Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu

Karakteristike

• Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
• Zaptivne pločice, predmontirane
• Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
• Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja 0.4 l/s
Visina sifona 30 mm

Obim isporuke

• Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
• Umetak za tanku podlogu
• Sifon od PE-HD
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

• Tuš kanal iz serije CleanLine

Dodatna oprema

• Geberit tuš kanal CleanLin80
• Geberit tuš kanal CleanLine20
• Geberit tuš kanal CleanLine60
• Geberit tuš kanal CleanLine60, za tanke podne obloge
• Geberit CleanLine tuš kanal, može se obložiti pločicama

Info

Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da definiše keramičar.

Tehničke karakteristike – download