Opis

Namene

• Za armature sa jednim otvorom sa fleksibilnim cevima za priključak
vode

Karakteristike

• Konzolni element
• Skriveni priključak vode
• Smanjena dubina

Tehnički podaci

Materijal proizvoda sanitarna keramika

Boja/površina

Bela

Tehničke karakteristike – download