Opis

Namene

Za ugradnju unutar zgrada
Za korišćenje kao podni prostor za tuširanje
Za odvođenje otpadne vode pojedinačne glave tuša
Za debljine poda sa nogicama tuš kade do gornje ivice gotovog poda
11–26 cm
Za povišenu ugradnju do 4 cm iznad gotovog poda
Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

Pravougaoni oblik
Struktuirana površina
Izlaz pozadi na sredini
Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje)
Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24
Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

Tehnički podaci

Materijal proizvoda kamena smola

Obim isporuke

Poklopac odvoda

Dodatno za poručivanje

Sestra odvod za tuš kade

Dodatna oprema

Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, od 140 cm
Geberit set nogara i traverzi, za tuš kade od kamene smole, do 140 cm
Geberit set nogara za tuš kadu dužine do 140 cm
Geberit set nogara za tuš kadu dužine od 160 cm
Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 50 mm, odvod od PE
Geberit Sestra odvod za tuš kade, visina sifona 30 mm, odvod od PE
Geberit Sestra komplet za popravku za tuš kade od kamene smole

Tehničke karakteristike – download