Opis

Namene

• Za ugradnju unutar zgrada
• Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
• Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
• Za kompozitni premaz za zaptivanje
• Za visine estriha ≥ 90 mm na podnom odvodu

Karakteristike

• Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3
• Pogodno za debljine podnih pločica od 2–40 mm
• Zaptivne pločice, predmontirane
• Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
• Rešetka od nerđajućeg čelika
• Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici
• Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvatanje sifona
• Klasa opterećenja K 3 (3 kN)
• Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja 0.8 l/s
Visina sifona 50 mm

Obim isporuke

• Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
• Umetak za tanku podlogu
• Grebenasti umetak
• Profil maske sa prstenom za poravnanje
• Rešetka
• Sifon od PE-HD
• Materijal za pričvršćivanje
• Distanciona ploča, debljina 2 cm

Dodatna oprema

• Geberit rešetka koja se pričvršćuje vijcima, 8 x 8 cm
• Geberit dizajn rešetke Circle, 8 x 8 cm
• Geberit dizajn rešetke Square, 8 x 8 cm
• Geberit profil maske neutisnuti

Info

• Kod veličine pločica < 5 cm obratiti pažnju na visinu preklapanja estriha. Materijal i debljinu estriha treba da deiniše keramičar.
• Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša.

DOWNLOAD PDF

 

Izrađeno sa Geberit podacima o proizvodima – 11/10/2020