Opis

Namene

• Za kade se otvorom za ventil ø 52 mm
• Za kade od čelika, plastike ili liva
• Za kade standardne veličine

Karakteristike

• Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3
• Sa prelivom
• Zaptivke sa obe strane na odvodu i prelivu
• Centrirana prelivna glava, sa mogućnošću pričvršćenja

Tehnički podaci

Kapacitet oticanja 0.8 l/s
Prelivna snaga 0.6 l/s
Visina sifona 50 mm

Obim isporuke

• Set za finu montažu
• Otočni ventil
• Sifon
• Priključno koleno od PE-HD, ø 40 / 50 mm
• Građevinska zaštita
• Materijal za pričvršćivanje

Boja/površina

Sjajna hrom

Tehničke karakteristike – download