Opis

Namene

• Za suvu gradnju
• Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
• Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
• Za montažu umivaonika
• Za stojeću armaturu
• Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

• Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
• Okvir gore, otvoren
• Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
• Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za
elemente sa otvorenim okvirom gore
• Potporne noge pocinkovane
• Potporne noge, podesive od 0–20 cm
• Ploče stope od plastike
• Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
• Razmak kačenja umivaonika 5–38 cm
• Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
• Traverza za armaturne priključke sa mogućnošću podešavanja visine i
dubine

Obim isporuke

• Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
• Zaptivka ø 44/32 mm
• 2 navojne šipke M10
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatna oprema

• Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

Tehničke karakteristike – download

 

Izrađeno sa Geberit podacima o proizvodima – 11/10/2020