Opis

Namene

• Za suvu gradnju
• Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
• Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
• Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih
zidova za predzidnu montažu
• Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
• Za konzolni WC sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
• Za konzolni WC velike projektovane dužine do 70 cm
• Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
• Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
• Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

• Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
• Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom
površinom
• Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
• Potporne noge pocinkovane
• Potporne noge, podesive od 0–20 cm
• Potporne noge sa zaštitom od klizanja
• Ploče stope okretne
• Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske šine
• Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim
dubinama, opseg podešavanja 45 mm
• Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
• Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
• Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
• Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
• Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
• Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
• Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
• Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
• Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
• Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. Ds2,
d0 prema standardu DIN EN 13501-3
• Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084,
odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
• Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit

AquaClean uređaja za WC tuš

• Sa mogućnošću učvršćenja za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

Protočni pritisak 0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode 25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 3-4 l
Izračunati protok 0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar

Obim isporuke

• Priključak vode R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim
ugaonim ventilom i ručnim točkićem
• Građevinska zaštita za revizioni otvor
• 2 zaštitna čepa
• 4 zidna sidra
• Priključni set za WC, ø 90 mm
• Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
• Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
• 2 navojne šipke M12
• Ugradna kutija za otvor prečnika ø 68 mm, za priključak električnog
napajanja
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatna oprema

• Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
• Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
• Geberit ugradna kutija za elektro priključak za suvu i masivnu konstrukciju

Tehničke karakteristike – download