Opis

Namene

• Za suvu gradnju
• Za ozidane zidove
• Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
• Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
• Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih
zidova
• Za zidne bidee sa stojećom armaturom
• Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

• Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
• Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
• Potporne noge pocinkovane
• Potporne noge, podesive od 0–20 cm
• Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
• Učvršćenje bidea, podesivo po visini
• Potporne noge sa zaštitom od klizanja
• Ploče stope okretne
• Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske šine
• Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
• Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
• Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
• Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do
maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke

• 2 priključna kolena Rp 1/2″ / R 1/2″, kompatibilna sa MF adapterom
• 2 zaptivna diska
• 2 zvučno izolovane osnove
• 2 izolacione čaure
• 2 ugaonika za pričvršćivanje
• Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
• Zaptivka ø 44/32 mm
• 2 zaštitna čepa
• 2 navojne šipke M12
• Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download