Opis

Namene

• Za ozidane zidove
• Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
• Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
• Za podni i konzolni WC
• Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Karakteristike

• Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
• Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
• Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
• Ispirno koleno, sakriveno
• Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
• Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi
bez alata

Tehnički podaci

Protočni pritisak 0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode 25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 3-4 l

Obim isporuke

• Ugaoni ventil R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim
prstenom
• Građevinska zaštita za revizioni otvor
• 2 vijka za okvir tipke
• Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
• Zaštitni čep
• 2 čelične trake za pričvršćenje
• 2 ugaonika za pričvršćivanje
• Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download