Opis

Namene

Za suvu gradnju
Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih
zidova
Za montažu Publica trokadera sa zidnom slavinom
Za armature na zidovima
Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
Za debljine poda 0–20 cm

Prednosti

Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
Okvir podeljen na dva dela
Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
Potporne noge pocinkovane
Potporne noge, podesive od 0–20 cm
Potporne noge sa zaštitom od klizanja
Ploče stope okretne
Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske šine
Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim
dubinama, opseg podešavanja 45 mm
Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
Traverza za armaturne priključke, pocinkovana
Traverza armaturnog priključka podesiva po visini

Tehnički podaci

Protočni pritisak 0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode 25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 3-4 l
Izračunati protok 0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar

Obim isporuke

Priključak vode R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim
ugaonim ventilom i ručnim točkićem
2 priključna kolena Rp 1/2″ / R 1/2″, kompatibilna sa MF adapterom
2 zvučno izolovane osnove
2 izolacione čaure
Građevinska zaštita za revizioni otvor
2 zaštitna čepa
Priključni set za WC, ø 90 mm
Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
Materijal za pričvršćenje za zadnji zid
2 navojne šipke M12
Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download