Opis

Namene

• Za suvu gradnju
• Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
• Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
• Za konzolni WC sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
• Za konzolni WC sa projektovanom dužinom do 62 cm
• Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
• Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

• Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
• Okvir gore, otvoren
• Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
• Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za
elemente sa otvorenim okvirom gore
• Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom
površinom
• Potporne noge pocinkovane
• Potporne noge, podesive od 0–20 cm
• Ploče stope od plastike
• Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50
• Priključno koleno koje se može montirati bez alata
• Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
• Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
• Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
• Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
• Opremljen praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit
AquaClean uređaja za WC tuš
• Sa mogućnošću učvršćenja za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

Maksimalna temperatura vode 25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja 6 i 3 l
Opseg podešavanje veće količine vode za ispiranje 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje 3-4 l

Obim isporuke

• Ugaoni ventil R 1/2″, kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim
prstenom
• Građevinska zaštita za revizioni otvor, od polistiren pene
• 2 vijka za okvir tipke
• Priključni set za WC, ø 90 mm
• Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm
• Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
• 2 zaštitna čepa
• 2 navojne šipke M12
• Materijal za pričvršćivanje

Dodatna oprema

• Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
• Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

Tehničke karakteristike – download