Opis

Namene

Za suvu gradnju
Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
Za montažu pisoara
Za ugradnju Basic uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine
proizvodnje 2013.)
Za debljine poda 0–20 cm
Nije pogodno za pisoare sa raspršivačem

Karakteristike

Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
Okvir gore, otvoren
Okvir sa rupama ø 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
Okvir sa prihvatnim otvorima za Geberit Duofix zidno sidro za
elemente sa otvorenim okvirom gore
Potporne noge pocinkovane
Potporne noge, podesive od 0–20 cm
Ploče stope okretne
Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske šine
Učvršćenje za dovodni vod ø 32 mm, podesivo po visini
Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini

Tehnički podaci

Protok pod pritiskom od 1 bara bez ograničavača protoka 0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograničavačem protoka 0.18 l/s
Izračunati protok 0.22 l/s
Opseg podešavanja vremena ispiranja 1-15 s
Vreme ispiranja, fabričko podešavanje 7 s
Materijal proizvoda čelik

Obim isporuke

Priključak za vodu R 1/2″
Građevinska zaštita
Priključno koleno od PE-HD, ø 63 / 50 mm
Zaptivka ø 57/50 mm
Isisavajući sifon ø 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
Spojna cev između dovodnog voda ø 32 mm i pisoara sa zaptivkom na
pisoaru
Ugradni set za montažu ugradne elektronika za pisoar sa zapornim
ventilom
Set za finu montažu za Geberit uređaj za upravljanje pisoarom,
elektronski
Materijal za pričvršćivanje pisoara
2 navojne šipke M10
Materijal za pričvršćivanje

Tehničke karakteristike – download