Opis

Namene

Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija
na Geberit ugradne vodokotliće
Za priključivanje Geberit AquaClean Sela na Geberit ugradne
vodokotliće
Za priključivanje Geberit AquaClean Mera na Geberit ugradne
vodokotliće
Za Sigma ugradne vodokotliće 12 cm
Za Twinline ugradne vodokotliće 12 cm (od godine proizvodnje 1997.
ili od godine proizvodnje 1988. sa ugrađenim setom za prepravku na
dvokoličinsko ispiranje)
Za Sigma ugradne vodokotliće, ako nije moguće izvršiti potrebno
bušenje otvora za priključak vode (npr. u iznajmljenom stanu)

Za površine potpuno pokrivene pločicama

Karakteristike

Odgovara kod razmaka od 66–69 cm, izmereno od sredine tipke za
aktiviranje do sredine nosača keramike
Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću
montaže i demontaže
Pokrivna ploča sa integrisanim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje
Tipka za aktiviranje mat hrom
Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
Skriveni priključak za vođenje vode
Mrežni kabl može biti postavljen iza ploče

Obim isporuke

Pokrivna ploča
4 pritisne poluge
Odvodna cev sa ravnim dihtovanjem na radijalno dihtovanje
Materijal za pričvršćivanje

Pokrivna ploča – download