Opis

Namene

Za udobnost prilikom upotrebe toaleta
Za nežno čišćenje vodom u analnom predelu
Za naknadnu montažu na WC šolje (umesto WC sedišta)

Karakteristike

Priprema tople vode preko protočnog bojlera
Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje
Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
Oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
Program za uklanjanje kamenca
WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening
Priključak za vodu bočno levo
Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili
desno
Mrežni kabl, može se seći prema dužini
Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home
aplikacije
Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit
Home aplikacije

Tehnički podaci

Stepen zaštite IPX4
Klasa zaštite I
Nominalni napon 230 V AC
Mrežna frekvencija 50 Hz
Potrošnja struje 2000 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja ≤ 0.5 W
Dužina kabla 2 m
Protočni pritisak 0.5–10 bar
Radna temperatura 5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode 34–40 °C
Fabričko podešavanje temperature vode 37 °C
Izračunati protok 0.02 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok 0.5 bar
Trajanje tuširanja 50 s
Maksimalno opterećenje WC sedišta 150 kg

Obim isporuke

Fleksibilno crevo 3/8″ sa kolenom 1/2″
Zaštita od prskanja
Materijal za pričvršćivanje

Tuma tehničke karakteristike – download