500.270.01.1
Selnova Square konzolna wc šolja

   500.323.01.1
Selnova Square umiv.45x35 otvor l/d
500.322.01.1
Selnova Square umivaonik 45x35

     500.318.01.1
Selnova Square umiv.45x25 otvor desno

500.300.01.1
Selnova Square umivaonik 60x46

500.310.01.1
Selnova Square umivaonik 50x42

   500.290.01.1
Selnova Square umivaonik 55x44

      500.299.01.1
Selnova Square umivaonik 65x48
            


SELNOVA SQUARE
        500.319.01.1
Selnova Square umiv.45x25 otvor levo
  500.275.01.1
Selnova Square konzolna šolja RIMFREE  500.263.01.1
Selnova Square konzolna šolja compact
  500.152.01.1
Selnova Square š.za MB,baltik,RIMFREE
500.266.01.1 Selnova Square kotlic za monoblok prikljucak odozdo
500.267.01.1 Selnova Square kotlic za monoblok bocni   prikljucak
  500.271.01.1
Selnova Square bide konzolni
     500.316.01.1
Selnova Square umiv.36x28,asim.preliv