500.281.01.1 Selnova wc šolja za monoblok simplon
500.282.01.1 Selnova wc šolja za monoblok,baltik

   500.265.01.1
Selnova konzolna wc šolja RIMFREE
  500.260.01.1
Selnova konzolna wc šolja

     500.324.01.1
Selnova umivaonik 45x37

    500.315.01.1
Selnova umivaonik 55x44

   500.320.01.1
Selnova umivaonik 36x29

   500.295.01.1
Selnova umivaonik 50x41

        500.305.01.1
Selnova umivaonik 60x48
            


SELNOVA
         500.326.01.1
Selnova ugaoni  umivaonik 41
   500.269.01.1 Selnova kotlić za MB bočni priključak
   500.268.01.1 Selnova kotlić  za MB priključak vode odozdo


   500.264.01.1
Selnova bide konzolni
  500.330.01.1
Selnova wc daska,plastične šarke
500.333.01.1
Selnova wc daska soft close
   500.286.01.1
Selnova šolja back to wall,baltic
   500.393.01.1
Selnova wc šolja btw multi