CANDY CA085CR
       Slavina za umivaonik povišena